• Vyčiaus g. 14, Patamulšėlis,
  Kauno raj.
 • Susisiekite
  +370 600 01555
 • Parašykite mums
  europlast.lt@gmail.com

MICINSKI - 2000

BUITINIS NUOTĖKŲ VALYMO ĮRENGINYS SU TRIJŲ KAMERŲ NUSODINTUVU IR  INFILTRACINIU DRENAŽU

Nuotėkos neturi kelti grėsmės aplinkai.  Neturėjimas galimybių prisijungti prie kanalizacijos tinklo ženkliai apsunkima buitinių nuotėkų šalinimo procesą. Mūsų individualiems namams skirto  buitinio valymo įrenginio sistema – tai įrenginiai, skirti valyti individualių namų arba individualių namų kvartalų (gyvenviečių) buitines nuotėkas.

Valymas vyksta trijų kamerų pūdomajame nusodintume (septike) bei su juo susijusioje infiltracinio drenažo sistemoje. Tinkamai parinkti ir naudojami valymo įrenginiai užtikrina išvalytų nuotėkų nuvedimą į gruntą, todėl išvengiama grunto ir požeminio.

Pūdomasis nusodintuvas (septikas)  Paskirstymo šulinys Infiltracinis drenažas Vėdinimas (alsuoklio kaminėlis)
 

 

Vandeniui laidus gruntas (smėlis, žvyras)  Vandeniui mažai laidus gruntas (molis, dumblas)

Pav. Buitinių nuotėkų valymo įrenginys su infiltraciniu drenažu (naudojama medžiaga –akmuo)

Buitinių nuotėkų valymo įrenginio veikimo principas

Pirmasis valymo etapas – nuotėkų pirminis valymas nusodintuve (septike)

Pirmasis nuotėkų valymo etapas yra pirminis jų išvalymas pūdomajame nusodintuve. Nuotėkose esančios dalelės nusodinamas ant dugno ir sudaro nuosėdas. Šiose nuosėdose vyksta lėtas fermentacijos procesas, kurio metu teršalų dalelės suyra į vandenyje tirpias medžiagas bei netirpias mineralines medžiagas, kurios kaupiasi nusodintuvo dugne. Nusodintuvo paviršiuje susidaro pluta (kurią sudaro plūdrus teršalai , dažniausiai riebalai, aliejai).

Parenkant nusodintuvo talpą būtina atsižvelgti į šiuos dalykus:

 • į gyventojų name skaičių (vidutines paros vandens sąnaudos 1 gyventojui sudaro 150 litrų per parą).
 • taikomą valymo technologiją

Rezervuaras privaro sutalpinti:

 • per nusodintuvą pratekančias nuotėkas, atsižvelgiant į mažiausiai 2-3 dienų trukmės išlaikymo laikotarpį
 • dugne besikaupiančių nuosėdų tūrį
 • paviršiuje susidarančios plutos tūrį

Nuotėkos, išeinančios iš tinkamai parinkto ir tinkamai eksploatuojamo pūdomojo nusodintuvo yra skaidrios, o jų kokybė tinkama tolimesniam jų valymui grunte.

Pūdomojo nusodintuvo nuotėkų išvalymo efektyvumas:

 • 65 % organinių teršalų
 • 99,6% suspensijų
 • Įėjimai

  MICINSKI- 2000 komplektacija

  (talpa 2000 l) su filtru ir jo užpildu

  Kiekiai

  Kaina,

  EUR

  PVM,%

  Kaina EUR,

  viso

  4-116

  (įėj. 110)

  4-117

  (įėj.160)

  Paaukštinimas NPO, h=0,60 m 3 vnt.  

   

  Drenažo vamzdžiai ( 10 vnt.po 2m ) 20 m.
  Geotekstilė (plotis 0,5 m) 20 m.
  PVC vamzdžiai (1m) 2 vnt.
  PVC Alkūnė (2 x 90 ° + 2 x 45 °) 4 vnt.
  Alsuokliai (stogeliai) PVC 2 vnt.

  KITŲ NUSODINTUVŲ DUOMENYS 

  Nusodintuvo techniniai duomenys

   

  Pralaidumas

  (m3/per dieną)

  Vartotojų skaičius, Kamerų skaičius Masė [kg]
  Tūris[m3] Angos skersmuo [mm] Aukštis [m] Plotis [m] Ilgis [m]

  2,25

  110-160

  1,66

  1,24

  2,46

  0,75

  Iki 5

  3

  105

  3,00

  110-160

  2,00

  1,24

  2,46

  0,90

  Iki 7

  3

  120

  4,00

  110-160

  2,20

  1,80

  2,50

  1,20

   Iki 10

  3

  180

  6,00

  110-160

  1,60

  1,80

  3,45

  2,00

  Iki 13

  3

  220

  8,00

  110-160

  1,60

  1,80

  4,30

  2,67

  Iki 18

  3

  300

  11,00

  110-160

  1,60

  1,80

  6,10

  3,67

  Iki 25

  3

  410

   

  „Separatorius – 3“ tai yra rezervuaras skirtas buitinėms atliekoms, pagamintas iš poliesterio- stiklo laminato, pasižymintis mechaniniu patvarumu bei atsparumu cheminiams junginiams bei temperatūroms. Separatorius atlieka pūdomojo nusodintuvo funkciją – jį sudaro trys kameros, atskirtos viena nuo kitos pertvaromis. Atskiros kameros, atitinkamai apima ½, ¼ ir ¼ bendro „Separatoriaus 3“ tūrio. Šios kameros yra sujungtos tarpusavyje angomis, įrengtomis pertvarose, skirtinguose aukščiuose. Kiekviena kamera turi atskirą  priežiūros –ištraukimo šulinėlį, uždaromą angą apsaugančiu dangčiu. „Separatorius-3“ turi dvi angas – įleidimo, kurios skersmuo 160 ir išleidimo, skersmuo 110. Šios angos turi gumines tarpines, kurios leidžia lengvai ir sandariai sujungti rezervuarą su kanalizacijos PVC vamzdžiais.  Paprastas montavimo būdas (nenaudojant sunkiosios įrangos) bei nesudėtingas veikimas – tai savybės, lemiančios gaminio patvarumą bei patikimumą ir patrauklumą vartotojui.

   Tinkamam nusodintuvo darbui būtinas nenutrūkstamas vandens padavimas (mažiausiai 60 litrų/vienam asmeniui/per parą).

  WLOT- Įleidimo anga

  Scieksurowy– nuotėkų žaliava

  Kozuch– karkasas

  Ruchpowietrzu i gazow– oro ir dujų judėjimas

  WYLOT – išleidimo anga

  Sciekklarowny-išvalytos (filtruotos) nuotėkos

  Syfon–sifonas

  Komorawstępnegooszyszczania– pirminio valymo kamera

  Komorawtornegooczyszczania– antrinio valymo kamera

  Komoraklarowania– filtravimo kamera

  Osad– nuosėdos

  Przegrody – pertvaros

  Pav. Valymo procesas trijų kamerų nusodintuve.

  Antrasis valymo etapas – biologinis valymas infiltracinio drenažo sistemoje

  Nuotėkų valymo technologija yra pagrįsta nuotėkose esančių organinių teršalų biocheminiu irimu. Esminis valymo proceso elementas yra medžiaga, kurioje vystosi biologinė plėvelė, kurią sudaro augaliniai ir gyvūniniai mikroorganizmai. Šie procesai vyksta aerobinėmis sąlygomis, jų intensyvumas priklauso nuo temperatūros. Priklausomai nuo pamato tipo ir aeracijos būdo, toks valymas skirstomas į 5 tipus- vienas jų yra valymas infiltracinio drenažo būdu.

  Infiltracinis drenažas – tai  drenažo vamzdžių, patiestų grunto paviršiuje, sistema. Jos tikslas – tolygus nusodintuve (septike) išvalytų  nuotekų išvedimas į gruntą. Nuotekos į drenažines tranšėjas (gruntą) turi patekti labai mažomis dozėmis. Tai yra jų tolimesnio, pilno nukenksminimo sąlyga, todėl infiltracinis drenažas turi būti atitinkamo ilgio, kuris, savo ruožtu,  priklauso nuo grunto pralaidumo, gyventojų skaičiaus ir teritorijos nuolydžio.